Reklamacje

1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: DOBRY DOM (nesling.pl), 35-302 Rzeszów, ul. Wrzesława Romańczuka 6.

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. POBIERZ WZÓR ZGŁOSZENIA.

4. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

5. UWAGA! Istotną cechą wszystkich materiałów HDPE, wynikającą z ich wykonania i opakowania są: zagięcia lub zmarszczenia, a także możliwość wystąpienia delikatnej zmiany odcienia koloru w czasie użytkowania. Powyższe cechy nie są wadami i nie podlegają reklamacji.