Zwrot towaru

Zwroty i odstąpienie od umowy:

  1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  2. Zwracane towary muszą być kompletne w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
  3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: DOBRY DOM (nesling.pl), 35-302 Rzeszów, ul. Wrzesława Romańczuka 6. POBIERZ WZÓR ZGŁOSZENIA.
  4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu.
  5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient
  6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.